در نمایشگاه فرصت های اقتصادی زودبازده مجموعه شرکت های هلدینگ فرجادی

شما را مستقیم با بهترین تولیدکنندگان ایرانی آشنا می کنیم تا با خرید محصولات باکیفیت با قیمتی باور نکردنی بتوانید کسب و کاری پرسود و زودبازده را راه اندازی نمایید. از طرفی می توانید از حوزه های مطرح شده در بخش زیر یک یا چند حوزه کاری را برای شروع کسب و کار خود و تجارتی گسترده در بازار داخلی و صادراتی برگزینید.

هریک از این فرصت ها توضیحات، شرایط و خصوصیت های منحصر به فردی دارد که در بخش زیر توضیح داده شده است. 
بررسی این موارد به شما کمک می کند تا بهترین حوزه را بر اساس تجربه و نیاز خود انتخاب کنید.

معرفی نمایشگاه فرصت های اقتصادی زودبازده

در بخش زیر مهندس فرجادی مدیرعامل مجموعه هلدینگ فرجادی به معرفی و توضیح نمایشگاه فرصت های اقتصادی زودبازده در ایران می پردازند و شما را با این بخش از خدمات هلدینگ فرجادی آشنا می کنند.

پخش ویدیو

انواع فرصت های تجاری برای شروع و راه اندازی کسب و کار تجارت و برند سازی داخلی و بین المللی

برنج

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 220 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 4 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 3 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 50 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

انواع کارتن و بسته بندی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 150 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

انواع درب ساختمانی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 250 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: ۲ ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

گل و گیاه آپارتمانی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 50 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 4 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

تجهیزات پزشکی و درمانی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 400 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 4 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 3 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 30 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

کنجد، ارده و فرآورده های آن

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 150 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

مواد شوینده و شیمیایی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 150 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

مواد معدنی و کانی ها

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 350 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 3 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 45 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

محصولات بهداشتی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 400 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 4 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 20 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

مواد غذایی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 110 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 4 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 40 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

لوازم یدکی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 150 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

انواع لوله و اتصالات آبیاری و گازی

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: ۲۰۰ میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: ۴ ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: ۲ ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: ۵۰ میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

محصولات چرمی

محصولات چرمی
 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 200 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 3 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 50 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

خرما و فرآورده های آن

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 150 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

خشکبار و میوه خشک

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 150 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 3 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 1 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 25 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

کاشی و سرامیک

 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ورود: 200 میلیون تومان
 • حداقل کار روزانه: 4 ساعت

مزایای این فرصت

شما می توانید مزایای این فرصت تجاری را در بخش زیر بررسی کنید.

 • زمان تقریبی بازدهی اولیه: 2 ماه
 • درآمد ماهانه قابل انتظار: 50 میلیون تومان

   

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.